دات نت نیوک
X

فرم جذب نمایندگی داخلی

فرصتی برای پیشرفت در یک شرکت دانش بنیان

فرم درخواست نمایندگی داخلی

مدیریت محترم شرکت ایران پوشش

با سلام

احتراما اینجانب با مشخصات و امکانات مشروحه ذیل تقاضای اعطای نمایندگی فروش داخلی آن شرکت رادارم. لذا خواهشمند است در صورت موافقت دستور مقتضی صادر فرمایید.