دات نت نیوک
X
This Action Grid is not configured!
Proceed to Manage Grid screen...
فرصتی برای نمایندگی محصولات یک شرکت دانش بنیان

فرم اعطای نمایندگی داخلی

مدیریت محترم شرکت کیمیا اکسیر مهرآوین

احتراما اینجانب با مشخصات و امکانات مشروحه ذیل تقاضای اعطای نمایندگی فروش داخلی آن شرکت رادارم. لذا خواهشمند است در صورت موافقت دستور مقتضی صادر فرمایید.

This Action Grid is not configured!
Proceed to Manage Grid screen...