دات نت نیوک
X
  • لاک جلا دهنده و ضد سایش
    ﻻك پلی ﻳﻮرﺗﺎن ﺷﻔﺎف ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل دوﺟﺰیی اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ رزﻳﻦ ﭘلی اﺳﺘﺮ و ﻫﺎردنر اﻳﺰوﺳﻴﺎﻧﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ می آﻳﺪ.
    ﻓﻴﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮبی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮی، ﻧﻮرﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ، رﻃﻮﺑﺖ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎی محیطی و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴکی دارد.
    اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ، ﺧﺶ ﭘﺬﻳﺮی، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎیی ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎیشیﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻیی ﻧﻴﺰ می-ﺑﺎﺷﺪ.
    دانلود بروشور

جلادهی به سطوح

اعمال لاک بر روی کفپوش های سنگی و چوبی منازل باعث جلادهی به سطوح می شود و زیبایی خاصی را داخل منازل به ارمغان می آورد


مقاوم در برابر نور فرابنفش

توجه به اینکه لاک جلا دهنده و ضد سایش، مقاوم در برابر نور فرابنفش می باشد، سطوح در مقابل تابش نور خورشید هیچگونه تغییر رنگی نمیدهند.


 

ضد سایش و ضد خش

مناسب بر روی کفپوش های سنگی و سرامیکی درمراکز اداری و تجاری، باعث افزایش عمر مفید کف پوش ها شده و مانع خط و خش بر روی سنگ و سرامیک می شود

سهولت اجرا

اجرای سهل و آسان با استفاده از غلتک، قلم مو، پیستوله یا دستگاه ایرلس




لاک جلا دهنده بهترین محافظ بی رنگ برای سطوح مختلف

براق، ضدسایش، ضد رطوبت و قابل اجرا بر روی کلیه سطوح سنگی چوبی آجری

تماس با کارشناسان    فرم درخواست جلسه

موارد کاربرد لاک جلا دهنده و ضد سایش

برای سطوحی که نیاز به جلادهی و همچنین ضد خش بودن دارند مانند سنگ نمای ساختمان ها و دکوراسیون چوبی

 
کفپوش چوبی

این پوشش مقاوم در برابر خش و سایش جلای بسیار زیبایی به سطح می دهد و مناسب برای نماهای چوبی و پارکت می باشد.

 
دکوراسیون چوبی

این پوشش جلای خاصی یه سطوح می دهد و سطوح را بسیار زیباتر از آنچه که هست نشان می دهد.

 
نمای سنگی ساختمان

با پوشش دهی برروی سنگ نمای ساختمان سطح کاملا آب گریز می گردد و درصورت بارندگی، رطوبت به داخل ساختمان نفوذ نمیکند.

برخی مشتریان کیمیا اکسیر مهرآوین

شهرداری تهران
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ایران
شهرداری کرج
شرکت نیک کالا
شرکت نوید مرغ گیلان
شرکت ساختمانی همای تهران

ویژگی های عایقپوششلاک جلا دهنده

ضد سایش و ضد خش

مناسب برروی کاشی و سرامیک و مانع خط و خش میشود

جلادهی به سطوح

افزایش جلادهی بر روی کفپوش های سنگی و چوبی منازل 

مقاومت مطلوب در مقابل رطوبت

با این لاک هیچگونه رطوبتی به داخل سطوح نفوذ نمی کند

چسبندگی عالی به سطوح

با چسبندگی زیاد مناسب بر روی تمامی سطوح

مقاومت شیمیایی خوب

مقاوم درمقابل مواد شیمیایی - افزایش طول عمر لاک

مقاوم در مقابل اشعه UV

مناسب برای سطوح در معرض مستقیم آفتاب بدون تغییر رنگ

اجرای بسیار آسان

اجرای آسان توسط غلتک، قلم¬مو، پیستوله یا دستگاه ایرلس

مقاومت شیمیایی بالا

بدلیل استحکام بالا در مقابل نور خوشید و مواد شیمیایی

مقاومت فیزکی بالا

مناسب برای سازه های که نیازمند به مقاوم سازی